Foto_visie_2.jpg

2019/heden

Programma Vernieuwing digitalisering Werk en Inkomen

2017/2019

Programma GERS

2016/2017

Digitalisering Document Stromen

2015

Digitale postkamer
E-facturering

 

2014

Vervanging Staten Informatie Systeem
Verbetering digitaal aanvragen diensten
Digitaal aanvragen subsidies
Optimalisatie documentair management processen

2013

Optimalisatie input-diensten
Vernieuwing GIS-platform

   Meer ervaringen via LinkedIn.